| |

Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine

Nüüd on töötavatel juuksuritel võimalik taotleda kutsetunnistust, kui erinevatel põhjustel see puudub, ka ilma praktilist eksamit tegemata. VÕTA tähendab varasema töö- ja õpikogemuse arvestamist kutse taotlemisel. Arvestatakse õppeasutustes, täienduskoolituskursustel või iseseisvalt omandatut, samuti tööalasest tegevusest ja muudest kogemustest õpitut.

VÕTA on protsess, mille käigus hinnatakse kutsekomisjoni poolt kinnitatud kompetentsuse hindamise kriteeriumidest lähtuvalt ja hindamismeetodite abil kutse taotleja tegelike kompetentside vastavust kutsestandardi kompetentsusnõuetele. Kompetentside vastavuse korral arvestatakse neid kutse andmisel.

Juuksurite kutsete puhul on võimalik nii taotleda kahte kutset:

  • juuksur, tase 4
  • osakutse barber, tase 4

Töökogemusena arvestatakse vähemalt viie aastast pidevat erialast tööstaaži. Kui selline töökogemus puudub, siis kahjuks VÕTAt kasutada ei saa.

Tõendusmaterjalidena võib taotleja esitada:

  • töö-, töövõtu- ja käsunduslepinguid, ametijuhendeid, iseloomustusi jt asjakohaseid dokumente;
  • kinnituskiri salongijuhilt;
  • dokumente erialaste saavutuste (võistlused jms) kohta.
  • Dokumendid(tunnistused) erialaste koolituste sh täiendkoolituste läbimise kohta.

Kuidas täpselt käib taotlemine saad lugeda SIIT

Veel sarnaseid postitusi

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.