Ühendusest

Kuidas JUUKSUR saab astuda Juuksurite Ühenduse liikmeks:

 • Alustuseks registreeri ja loo endale konto.
 • Täida ankeet ja tasu liikmemaks.

JUHEND

Aastane liikmemaks ühele juuksurile on 55 eur.

Aktsepteerime nii koolitunnistusi kui ka meistri juures õppimist. Mõlemal juhul palun ankeeti märkida kus ja millal see toimus. Kutsetaseme olemasolul (tehtud on ametlik kutseeksam) tuleb märkida lihtsalt kutsetase. Kontrollime selle olemasolu Kutseregistris

Juuksuritoodete maaletoojad saavad liituda kirjutades info@juuksuriteuhendus.ee

  Juuksurite Ühendus võtab osaleb erinevates komisjonides, töötubades jms, mis tegelevad juuksurite elu ja tegevuste sõlmküsimustega.

  Juuksurite Ühendus on Eesti Väike- Ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni EVEA liige

  Ühenduse eesmärgiks on väärtustada juuksuri elukutset, väärtustada haritud ja koolitatud juuksurit, pakkuda liikmetele mitmekülgset infot erialamaastikul toimuvast ning olla juuksurite tugiorganisatsiooniks.
  Juuksurite

  Ühenduse liikmeks saab astuda juuksurina töötav isik, kes on läbinud vähemalt juuksuri algõppe kursuse. Juuksurite Ühenduse toetajaliikmeks saab astuda juriidiline isik, kes varustab juuksureid professionaalsete erialaste toodetega. Kõik Juuksurite Ühendus liikmed saavad ligipääsu www.juuksuriteuhendus.ee veebilehe tasulisele sisule

  Ühenduse liikmekonto on personaalne ning sisselogimise andmete jagamine on rangelt keelatud

  Juuksurite Ühendus on kutse andja alates 11.2017. Varasemalt välja antud tunnistuse kehtivuse aja kohta oskab infot anda varasem kutseandaja, kelle nimi on ära toodud kutsetunnistusel.
  Teate kutsetunnistuse aegumise kohta edastab Kutsekoda läbi eesti.ee portaali.

  Millega tegeleme:

  • Hoolitseme selle eest, et juuksuritele oluline info võimalikult täpselt ja kiiresti juuksuriteni jõuaks
  • Korraldame juuksuritele seminare/koolitusi/workshoppe
  • Korraldame juuksuritele üritusi
  • Teeme koostööd riigiametite ja eriala teemadega seotud ministeeriumitega, et arendada juuksurite hallatavat majandusharu ja  seista hea juuksuriõppe ja elukutse väärtuste eest.
  • Osaleme Teeninduse kutsenõukogu töös
  •  Osaleme Tervisekaitsenõuded ilu– ja isikuteenuste osutamisele määruse eelnõu väljatöötamise töögrupis
  • Osaleme kutsestandardite “Juuksur” ja “Meisterjuuksur” uuendamise töörühmas.
  • Koostöös TTHK organiseerime meisterjuuksuri kursust

  Miks on kasulik olla ühenduse liige:

  • Sul on võimalus toetada organisatsiooni, mis seisab juuksurite, juuksuri elukutse ja õppeprotsessi professionaalsemaks muutmise eest.
  • Saad sissepääsu veebilehele, kus on palju erialast info alates podcastidest kuni koolitusteni
  • Kõigi ühenduse poolt korraldatud koolituste ja ürituste puhul kaasneb hinnasoodustus.
  • Saad osa paljudest uudistest ja pakkumistest, mida üldise meililistiga laiali ei saadeta.
  • Saad avaldada arvamust ning anda ühendusele ideid, milliseid üritusi ja ettevõtmisi veel korraldada.
  • Saad osaleda mitmetes juuksurivaldkonna toimkondades
  • Saad paluda ühenduselt abi, kui oled sattunud segasesse olukorda või soovid saada eksperthinnangut. Meil ei ole õigust teha samu otsuseid, mida teevad Tarbijaamet ja kohus, meie poolne abi meie liikmetele on toetav ja suunav.
  • Ühendus teeb omalt poolt kõik, et juuksurite elu muutuks veelgi põnevamaks ja sisutihedamaks, kui see on olnud seni.
  • Teeme koostööd ka teiste iluvaldkonna eriala- ja kutseliitudega.

  Juhatus Kertti Viru, Kaja Seppel

  Turundusteemad palume saata: info@juuksuriteuhendus.ee ning meie saadame need edasi meie spetsialistidele

  Põhikiri

  2020 2021 2022

  Eetilised põhimõtted