Juuksur, tase 4


Juuksur, tase 4 on juuksurite esmane kutsetase, mille saab peale kutseeksami sooritamist. Kutseeksamile pääsevad kõik, kes on läbinud juuksuri algõppe ning on valmis end proovile panema kutsestandardile vastaval eksamil. Koolidel on võimalus kutsuda hindamiskomisjon koha peale eksamit hindama, kui osalejaid on rohkem kui 3.

Töötavatel juuksuritel, kes ei lõpetanud kooli kutsetunnistusega, on võimalik saada selle taseme kutsetunnistus VÕTA abil ilma praktilist eksamit tegemata.

Kõik kutsetunnistused antakse välja 10 aastaks. Kui peale seda enam juuksurina ei töötata või ei ole peale kooli lõpetamist seda tööd tehtud, siis tunnistust ei pikendata (vt kutsetunnistuse taastõendamine).

Juuksuri kutsetunnistus on mõeldud ainult töötavatele juuksuritele.

kutsetunnistuse taastõendamine VÕTA kutsetunnistuse taotlemine

Juuksurite Ühendus on kutse andja alates 11.2017. Varasemalt välja antud tunnistuse kehtivuse aja kohta oskab infot anda varasem kutseandaja, kelle nimi on ära toodud kutsetunnistusel.
Teate kutsetunnistuse aegumise kohta edastab Kutsekoda läbi eesti.ee portaali.