Juuksur, tase 4


KUTSEKOOLI LÕPETAJA

Juuksur, tase 4 on juuksurite esmane kutsetase, mille saab peale kutseeksami sooritamist. Kutseeksamile pääsevad kõik, kes on läbinud juuksuri algõppe ning on valmis end proovile panema kutsestandardile vastaval eksamil. Koolidel on võimalus kutsuda hindamiskomisjon koha peale eksamit hindama, kui osalejaid on rohkem kui 3.

Kutse taotlemise protsessi ja eksamite ajakavaga saab tutvuda siin: https://juuksuriteuhendus.ee/kutse-andmine/juuksur-tase-4/

ERAKOOLI/ERAÕPPE LÕPETAJA

Juuksur, tase 4 on juuksurite esmane kutsetase, mille saab peale kutseeksami sooritamist. Kutseeksamile pääsevad kõik, kes on läbinud juuksuri algõppe ning on valmis end proovile panema kutsestandardile vastaval eksamil. Koolidel on võimalus kutsuda hindamiskomisjon koha peale eksamit hindama, kui osalejaid on rohkem kui 3. Kutseeksami hind 242.-

Kutse taotlemise protsessi ja eksamite ajakavaga saab tutvuda siin: https://juuksuriteuhendus.ee/kutse-andmine/juuksur-tase-4/

TÖÖTAVA JUUKSURI KUTSETUNNISTUSE TAOTLEMINE

Töötavatel juuksuritel, kes ei lõpetanud kooli kutsetunnistusega, on võimalik saada selle taseme kutsetunnistus VÕTA abil ilma praktilist eksamit tegemata. Kutseeksami hind: 170.-

TÖÖTAVA JUUKSURI KUTSETUNNISTUSE PIKENDAMINE

Kõik kutsetunnistused antakse välja 10 aastaks. Kui peale seda enam juuksurina ei töötata või ei ole peale kooli lõpetamist seda tööd tehtud, siis tunnistust ei pikendata (vt kutsetunnistuse taastõendamine). Kutseeksami hind 130.-

Juuksuri kutsetunnistus on mõeldud ainult töötavatele juuksuritele.

Juuksurite Ühendus on kutse andja alates 11.2017. Varasemalt välja antud tunnistuse kehtivuse aja kohta oskab infot anda varasem kutseandaja, kelle nimi on ära toodud kutsetunnistusel.
Teate kutsetunnistuse aegumise kohta edastab Kutsekoda läbi eesti.ee portaali.

Juuksuri kutsete kutsekomisjon
1.1 Kertti ViruKutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus MTÜkutsekomisjoni esimees
1.2 Kaja SeppelKaja Seppel koolitused HAIR & EDUCATION OÜkutsekomisjoni aseesimees
1.3 Helena LõhmusSalonplus Baltic OÜkutsekomisjoni liige
1.4 Anneli PaatID colorkutsekomisjoni liige
1.5 Kersti SuveRevaalia Salong OÜkutsekomisjoni liige
1.6 Liina HeckLofty OÜkutsekomisjoni liige