Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine
| |

Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine

Nüüd on võimalik taotleda kutsetunnistust töötavatel juuksuritel, kel erinevatel põhjustel see puudub. VÕTA tähendab varasema töö- ja õpikogemuse arvestamist kutse taotlemisel. Arvestatakse õppeasutustes, täienduskoolituskursustel või iseseisvalt omandatut, samuti tööalasest tegevusest ja muudest kogemustest õpitut.