Kaebuste lahendamine

Tarbijavaidluste lahendamisega tegeleb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Meie saame organiseerida eksperthinnangu, mis põhineb juuksuri kutsestandarditel. See tähendab, et meie eksperthinnang on tehniline – kas lõikus on tehtud tehniliselt korrektselt, kas värviretsept ja teostus on tehniliselt õige jne. Eksperthinnang on tasuline.

Me ei teosta uurimisi, ei lahenda sõna-sõna vastu olukordi ega anna hinnangut olukordadele, kus juuksurikülastuse ja kaebuse vaheline aeg on rohkem kui 2 päeva (va põhjendatud erijuhud).