|

Nõuded juuksurile ja juuksurisalongile

Riigiteataja ja www.tallinn.ee

Ilusalongi jaoks ruume valides veenduge kindlasti nende kasutamise otstarbe sobivuses. Igal hoonel on üks või mitu otstarvet, mida tähistab vastav kood. Teades, et iluteenuste osutamiseks sobiva hoone kood on 12331, on lihtne huvipakkuvate ruumide kasutamise otstarvet aadressi alusel ehitisregistrist  kontrollida.

Äripindadega kortermajas avatava ilusalongi sissepääs peab asuma korterite trepikojast eraldi. Ühise sissepääsu puhul on ilusalongi avamiseks nõutav kõigi korteriomanike kirjalik nõusolek.

Ettevõtet ei planeerita korrusele, kus põrand on maapinnast madalamal rohkem kui pool ruumi kõrgusest.

Teenuste osutamise ruumide seina, lae, põranda ning sisustuse pinnad peavad olema vett mitteimavast materjalist, kergesti puhastatavad ning taluma niisket koristust ja vajalikus ulatuses desinfitseerimist.

Tööruumides peab olema kesk-, elektriküte või ajakohane ahjuküte, kusjuures küttekolle peab asuma väljaspool tööruumi. Igas tööruumis peab olema sooja- ja külmaveevarustus ning kanalisatsioon. Joogivee kvaliteet peab vastama kehtivatele nõuetele. Kanalisatsioonitorud ei tohi töö- ja laoruumides paikneda lae all.

Kõikides tööruumides on nõutav kunstlik valgustus. Tööruumide elektrivalgustuse projekteerimis- ja paigaldustööd tuleb teha Eestis kehtivate seaduste ja nende alusel kehtestatud muude õigusaktide nõuete kohaselt.

Ilu- ja isikuteenuste osutamisega vahetult kokku puutuvad töötajad peavad enne tööle asumist läbima tervisekontrolli ja omama tervisetõendit.

Loe rohkem tervisetõendi kohta siit: https://toretto.ee/kasulik-lugemine/144-tervisetoend.html

Juuksuriteenuste osutaja vajalikud teadmised:

  1. võimalikud ohutegurid, nakkushaiguste leviku tõkestamise vajalikkus ning nii kliendi kui ka teenuse osutaja tervisele ohtlikult mõjuda võivad kemikaalide teadmine/tundmine;
  2. haiguste ennetamise ja nakkushaiguste tõrje meetodid, töövahendite desinfitseerimine – teadaolevad desinfektandid ja nende kasutamise meetodid

Ettevõttes peavad olema meditsiinilise esmaabi osutamise vahendid.

Ettevõttes on lubatud kasutada ja müüa kosmeetikavahendeid Eestis kehtivate seaduste ja nende alusel kehtestatud muude õigusaktide nõuete kohaselt.

Iluteenuseid osutama hakkav ettevõtja peab tundma tarbijakaitseseaduses teenuste osutamisele ja tarbijate teavitamisele esitatavaid nõudeid. Tarbijat tuleb kindlasti teavitada teenuse lõpphinnast, tehes üheselt mõistetava hinnakirja tarbijale enne ja pärast teenuse osutamist kättesaadavaks. Tagada tuleb alati ka kliendi ohutus. Tarbija peab saama enne teenuse tellimist piisaval hulgal teavet, et teha teadlik otsus.

  • Täiendavad kohustused teenuseosutajast ettevõtjale on kirjas majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse paragrahvis 31.
  • Võlaõigusseaduse alusel peab tarbijale osutatav teenus või müüdav kaup vastama lepingutingimustele. Leping on kokkulepe, milles ettevõtja kohustub osutama tarbijale teenust ja tarbija kohustub selle eest tasuma. Puuduse ilmnemisel on tarbijal õigus esitada kaebus.

Kõik tööruumid ja seadmed peavad enne töö alustamist ning tööpäeva jooksul olema puhtad.

Koristamisel tuleb kasutada pesemisvahendeid.

Töö käigus tekkinud jäätmed tuleb viia prügikonteinerisse kinnistes kottides.

Oluline on teada, et ilusalongi avamiseks ei ole vaja Terviseameti luba ega kooskõlastust. Küll aga leidub Terviseameti veebilehel iluteenuse osutajatele kasulikku informatsiooni, millega soovitame tutvuda.

Tervisekaitsenõuete täitmise eest vastutab ettevõtja seaduses kehtestatud korras ja ulatuses.

Teenuse osutamine

Tööruumide minimaalne koosseis ja töökohale arvestatav pindala peab olema:

1)juuksuriruum6 m² igale töökohale (9 m², kui ruum on ühele töökohale)
5)personaliruum8–9 m² (0,5 m² iga töötaja kohta)
6)tualettruum koos kätepesuvalamuga3 m²
7)välisriiete garderoob3 m²

Puhta pesu ja töövahendite jaoks peavad olema eraldi ruum või kapid.

Koristusvahendite pesemise ja hoidmise jaoks peab olema eraldi ruum või koht, kus on sooja- ja külmaveevarustus. Samas võib hoida ka musta pesu.

Tööruumis peab olema loomulik valgustus, kui töötaja viibib tööruumis vähemalt 75% tööajast.

Kunstlik üldvalgustus peab tagama kõikides ruumides normile vastava ühtlase ja hajutatud valgustuse. Kunstlik üldvalgustustihedus juuksuriruumis peab olema 40

Kosmeetikaprotseduuride, maniküüri- ja pediküüritööruumis töökohal peab olema kombineeritud valgustus (kohtvalgustus ja üldvalgustus) valgustustihedusega 2000 lx.

Tööruumides peab olema mehaaniline sissepuhke-väljatõmbeventilatsioon.
Õhuvahetus tööruumides peab olema minimaalselt 2,5 l/s m² kohta. Tööruum peab olema naaberruumide suhtes alarõhuline.

 Juhul kui ettevõte asub elamus ning töökohtade arv ületab kolme, peab olema ehitatud iseseisev ventilatsioon, kusjuures heitõhk tuleb viia hoone katusest kõrgemale.

Hügieeninõuded kliendi teenindamisel

Kliendi rõivad tuleb protseduuri ajaks katta kaitsekeebiga, kael – paberist või riidest salvrätiku või käterätikuga. Kõik teenindamisel kasutatav korduvkasutusega pesu (käterätikud, salvrätikud, linad) tuleb vahetada pärast iga klienti. Tööpäeva lõpus tuleb kaitsekeebid pesta, pesemisel tuleb kasutada pesemisvahendeid.

Kliendi teenindamine peab toimuma puhta ning asjakohaselt töödeldud instrumendiga.

Korduvkasutusega instrumendid, mille kasutamisel tekkib oht nahasekreedi ja vere edasikandmiseks, on vaja steriliseerida.

Enne steriliseerimist ja desinfitseerimist tuleb instrumendid pesta pesemisvahendiga ja kuivatada.

Steriliseerimine toimub aurusterilisatsiooni meetodil autoklaavis režiimil 121 ºC 15 minutit või 132 ºC 4 minutit või õhusterilisatsiooni meetodil kuumõhukapis režiimil 160 ºC 120 minutit, 170 ºC 60 minutit, 180 ºC 30 minutit, või mõnel muul meetodil. Meetodite valik ja režiim tuleb kooskõlastada Terviseametiga. Steriilsuse säilivusaeg sõltub pakendist: kleeplindiga kinnitatud paber – 1 kuu, üleni kleeplindiga kinnitatud steriliseerimiskile – 3 kuud, kuumkeevitusega kinnitatud steriliseerimiskile – 1 aasta, metallkonteiner – 3 ööpäeva. Steriliseeritud pakendil peab olema märgitud viimane kasutuspäev.
[RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 01.01.2010]

Juukseharjad, -rullid, fööniharjad tuleb puhastada ja pesta sooja vee ning pesemisvahendiga.

Tööpinnad peavad olema puhtad ning vajadusel desinfitseeritud.

Lubatud on läbi viia üksnes neid protseduure, mis ei ole seotud nahahaiguste ravimise ja kosmeetiliste vigade kirurgilise korrigeerimisega.

Teenuse osutamise käigus avastatud pedikuloosi juhul teavitatakse klienti nii täide kui tingude olemasolust. Juuksur võib kliendi teenindamisest keelduda või lõpetada alustatud protseduur.

Pedikuloosiga kliendi teenindamisel kasutatud instrumendid tuleb töödelda desinsektandiga. Lõigatud juuksed tuleb kohe korjata kotti, mis suletakse ja viiakse prügikonteinerisse. Kasutatud käterätikud ja salvrätikud tuleb pesta kuumas vees 60 ºC vähemalt 30 minutit või töödelda desinsektandiga (pedikulotsiidiga).
[RTL 2002, 69, 1086 – jõust. 30.06.2002]

Loe ka: Ilusalongi hea hügieenitava (2022)

Nõuded tööriietusele

Personal peab kandma tööriietust, mida tuleb vahetada kohe pärast määrdumist. Kosmeetikateenuseid osutava ettevõtte personal kannab tööjalatseid, mida väljaspool ettevõtet ei kasutata.

Personali tööriided tuleb hoida teistest riietest eraldi.

Veel sarnaseid postitusi

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.