1. MÜÜGITINGIMUSTE KEHTIVUS

 1. Müügitingimused kehtivad www.juuksuriteuhendus.ee veebist ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Klaara OÜ (edaspidi Pakkuja) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.juuksuriteuhendus.ee veebist toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
 3. Pakkuja jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse juuksuriteuhendus.ee veebilehel.

2. HINNAINFO

 1. Pakkuja jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse juuksuriteuhendus.ee veebilehel.
 2. Kõik hinnad on eurodes

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

 1. Ostu tegemiseks tuleb vormistada vastav vorm
 2. Tellimuse kinnitamiseks vajutage nupule „tellin ja tasun“. Seejärel vormistatakse teile ettemaksuarve, mille saate tasuda kohe krediitkaardiga, pangalingi kaudu või pangaülekandega. Tellimuse kinnitus ja arve koopia saadetakse teie e-posti aadressile. Tellimuste ajalugu ja arveid on võimalik hallata „Minu konto“ ikooni alt.
 3. Teenust saab hakata tarbima kohe pärast arve tasumist.
 4. Kui teenuse sisaldab Juuksurite Ühenduse liikmeks astumist vaadatakse taotlus läbi hiljemalt 14 päeva jooksul.

4. MAKSETINGIMUSED

 1. Kõik hinnad on eurodes
 2. Klaara OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

5. MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

 1. Klient seob ennast tellimuse ja selle eest tasumisega pärast vajutamist nupule „tellin ja tasun”.
 2. Müügileping jõustub hetkest, kui tellimuse kogusumma on laekunud Klaara OÜ arveldusarvele.

6. DIGITAALSETE TOODETE TARBIMINE

 1. Veebilehel www.juuksuriteuhendus.ee digitaalsete teenuste kasutajakonto on mõeldud vaid personaalseks kasutamiseks. Kasutajanime ja parooli edastamine teistele isikutele ei ole lubatud. 
 2. Võõra kasutajakonto kasutamine veebilehe www.juuksuriteuhendus.ee digitaalsete teenuste kasutamiseks ei ole lubatud. 
 3. Põhjendatud kahtluse korral, et veebilehe www.juuksuriteuhendus.ee kontot ja kasutusõigusi on väärkasutatud peatame kasutaja õigused. Korduva rikkumise korral on Pakkujal õigus nõuda kompensatsiooni.
 4. Digitaalne sisu loetakse edastatuks või kättesaadavaks tehtuks kui Pakkuja on sellise digitaalse sisu, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, edastamist alustanud.

5. TAGASTAMISÕIGUS

 1. www.juuksuriteuhendus.ee veebilehelt tehtud tellimusele kehtib alates kauba 14-päevane tagastamisõigus va digitaalsed teenused sh ligipääs veebilehele ja koolitused.
 2. Tarbijal on õigust tühistada digitaalne tellimus 24 h jooksul peale tellimuse esitamist.
 3. Digitaalsete koolituste ja teenuste puhul saab teenust tarbida tellimusel määratud aja jooksul veebiaadressil www.juuksuriteuhendus.ee.
 4. Ajaliselt piiritletud digitaalsete koolituste ja teenuste puhul tuleb loobumisest teatada 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil info@juuksuriteuhendus.ee. Teatades loobumisest vähem kui 10 päeva aga rohkem kui 5 päeva enne koolituse/teenuse algust, tagastatakse 50% ostusummast. Väiksema ajalise etteteatamise korral raha ei tagastata.
 5. Tellimuse tühistamiseks ja tehniliste tõrgete korral kirjutage e-kiri aadressile info@juuksuriteuhendus.ee.

6. VÄÄRAMATU JÕUD

 1. Pakkuja ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Pakkuja ei saanud mõjutada või ette näha.

7. ISIKUANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMINE

 1. juuksuriteuhendus.ee veebilehe külastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.
 2. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbijale personaalsete pangatunnuste turvalisuse.

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

 1. Pakkuja vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest.
 2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada pretensioon meiliaadressile info@juuksuriteuhendus.ee.
 3. Pretensioonis tuleb ära märkida: Tarbija nimi ja kontaktandmed; Kaebuse esitamise kuupäev; Probeemi kirjaldus; Pakkujale esitatav nõue; Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.
 4. Pakkuja vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Kliendipoolse pretensiooni kättesaamist. Kui Pakkujal ei ole võimalik 15 päeva jooksul Tarbija pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.
 5. Pakkuja ei vastuta Tarbija süül toote/teenuse puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.
 6. Juhul kui toode ei vasta lepingutingimustele, tal esineb puudusi või rikkeid, on Tarbijal õigus nõuda toote parandamist või asendamist. Juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi, on Kliendil õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist.
 7. Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel  vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013: vajuta siia.