Meisterjuuksur, Tase 5

Tutvu dokumentidega

Vormista dokumendid (töömaailma kutse taotleja)

Dokumendid tuleb esitada vähemalt 2nädalat enne portfoolio esitamise tähtaega. Vastasel juhul portfooliot hindamisele ei lubata

Registreeri end eksamile

Esita TAOTLUS (töömaailma kutse taotleja)

Taotlus tuleb esitada vähemalt 60 päeva enne portfoolio esitamise tähtaega

Loe läbi hindamisjuhend

Vormista portfoolio

Esita portfoolio nõutud kuupäevaks

Kui portfoolio vastab nõuetele, saadetakse see edasi hindajale

Hindamine 1

Praktilise ülesande edastamine

Vastavalt portfoolio sisule edastatakse praktiline ülesanne, mis tuleb sooritada etteantud ajaks

Hindamine 2

Intervjuu/kaitsmine

Luba osaleda intervjuul ei tähenda, et eksam on sooritatud. Ole valmis vastama ja põhjendama kõike, mida oled portfoolios ja praktilises töös esitanud

Eksami tulemus

Selgub 3-4 päeva jooksul

Hindamiskomisjon teeb ettepaneku kutse andmise või mitte andmise kohta kutsekomisjonile. Info tulemuse kohta saabub taotluses esitatud meilile (töömaailma kutse taotleja). Trükitud tunnistus, kui seda on soovitud, saadetakse taotluses olevasse pakiautomaati (töömailma kutse taotleja). Meisterjuuksuri kursuse lõpetaja tulemuse ja tunnistuse edastab kool.

Portfoolio esitamise tähtaeg ja praktiline eksam:

PORTFOOLI ESITAMINE EKSAM
TÖÖMAAILMA ESINDAJAD
(Töötav juuksur, kes soovib eksamit teha ilma meisterjuuksuri kursust läbimata. Tööstaaz vähemalt 8 aastat)
01. oktoober 2023 01. november 2023

Tartu Kutsehariduskeskus *
(Meisterjuuksuri kursus. Eksam ainult kursuse lõpetajatele)

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus *
(Meisterjuuksuri kursus)

Tallinna Tööstushariduskeskus
(Meisterjuuksuri kursus. Eksam ainult kursuse lõpetajatele )
05. mai 2023 06. juuni 2023
Eksamil osalemise taotlus ja teised nõutud dokumendid peavad olema esitatud vähemalt 2nädalat enne portfooliote esitamise tähtaega

*Koolid registreeriva eksami www.kutsekoda.ee kaudu vähemalt 2 kuud enne eksami toimumise aega.


Kombineeritud eksam, mis koosneb portfooliost ja praktilistest ülesannetest.

Kõik portfoolios olevad tööd peavad olema tehtud inimeste peal va avant garde soeng. Praktiliste ülesannete puhul on lubatud kasutada harjutuspäid kui see on võimalik ja hindaja pole sätestanud teisiti.

  • Portfoolio tuleb esitada hiljemalt ära toodud kuupäeval.
  • Portfoolio link tuleb saata meiliaadressile: info@juuksuriteuhendus.ee.
  • Portfoolio peab olema avaldatud ja avalikult nähtav. Juhul, kui portfoolio nähtavust on piiratud, näiteks on antud juurdepääas ainult kutse andja meiliaadressile, loetakse portfoolio mitte avaldatuks ning hindamisele ei lubata.
  • Portfoolio ligipääs võib olla parooliga kaitstud*, aga need tuleb edastada kutse andjale.

*paroolide all on mõeldud septsiaalselt portfoolio keskkonnas loodud paroole, mille eesmärgiks on portfoolio sisu nägemine. Keelatud on jagada isiklike kontode (google jms) paroole.


Meisterjuuksur, tase 5 eksam:

Olulised viited ja vajalikud dokumendid eksamil osalemiseks:

Taotluse peavad esitama ainult töömaailma esindajad. Kutsekooli meisterjuuksuri kursuse lõpetajad registreerib eksamile kool ja tasub eksami eest. Järeleksam on kõigile tasuline.


Kutse andja: Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus

Soovid täpsustada või küsida nõu, siis kirjuta info@juuksuriteuhendus.ee või võta ühendust all pool oleva vormi kaudu

Võta Ühendusega ühendust

Kirjuta siia oma küsimus või sõnum

1Juuksuri kutsete kutsekomisjon
1.1Kertti ViruKutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus MTÜkutsekomisjoni esimees
1.2Kaja SeppelKaja Seppel koolitused HAIR & EDUCATION OÜkutsekomisjoni aseesimees
1.3Helena LõhmusSalonplus Baltic OÜkutsekomisjoni liige
1.4Jane KallionHaridus- ja Teadusministeeriumkutsekomisjoni liige
1.5Kersti SuveRevaalia Salong OÜkutsekomisjoni liige
1.6Leili LiinakTallinna Tööstushariduskeskuskutsekomisjoni liige
1.7Liina HeckLofty OÜkutsekomisjoni liige