CV võib olla koostatud nii klassikalises ametlikus vormingus kui ka vabas vormis. Oluline, et CV kajastuks:

  • Ees- ja perekonnanimi
  • telefon ja meiliaadress
  • hariduskäik
  • juuksuri õppe läbimise koht (kool, salong) ja aasta
  • töökohad töötades juuksurina (ei pea täitma tase 4 ja barber osakutse esmataotlejad (koolilõpetajad)
  • täiendkoolitused (ei pea täitma tase 4 ja barber osakutse esmataotlejad (koolilõpetajad)
  • info, mida kutse taotleja peab vajalikuks lisada