Taastõendamine

Kutse juuksur, tase 4, osakutse barber,
tase 4 ja juuksur, tase 5 taastõendamise
eeltingimused:
  1. eelneva kutsetunnistuse kehtivusaja lõpust ei tohi olla möödas rohkem kui 1 aasta;
  2. töökogemus juuksurina vähemalt 5 aastat;
  3. osalemine erialastel täienduskoolitustel.
Kutsete juuksur, tase 4, osakutse barber,
tase 4 ja juuksur, tase 5 taastõendamiseks
esitatavad dokumendid:
  1. vormikohane taotlus;
  2. eelneva kutsetunnistuse number (selle saab lisada taotluses ning infot välja antud tunnistuste kohta leiab siit https://www.kutseregister.ee/kutsed;
  3. erialas(t)e koolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopia(d) ehk tõestus selle kohta, et olete tegevjuuksur;
  4. vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus. Juhend;
  5. tööandja soovitus/iseloomustus, Vabas vormis kinnitus salongis töötamise kohta. Kui olete ise tööandja, siis piisab kui ära märkida tööandjaks hakkamise aeg ja salongi nimi ning aadress;
  6. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. Makse võib teha Juuksurite Ühenduse kontole EE817700771004721054 märkides selgitusse “kutse taastõendamine ja nimi). Arvega maksmise korral tuleb edastada info@juuksuriteuhendus.ee info, kelle nimele arve soovitakse.

Dokumendid (3,4,5,6 (kui ei tasuta arvega)) tuleb saata aadressile info@juuksuriteuhendus.ee Dokument 1 ehk taotlus koos tunnistuse numbriga jõuab meieni peale vormi täitmist. Dokumendid võivad olla pildifailid.

Taotlust hakatakse menetlema, kui kõik dokumendid on laekunud