Kutse taastõendamine on pm eksam, kuid selle eesmärgiks pole hinnata praktilisi oskusi vaid tegutsemist juuksurina. Dokumente hindavad määratud hindajad.

Juuksurite Ühendus on kutse andja alates 11.2017. Varasemalt välja antud tunnistuse kehtivuse aja kohta oskab infot anda varasem kutseandaja, kelle nimi on ära toodud kutsetunnistusel.
Teate kutsetunnistuse aegumise kohta edastab Kutsekoda läbi eesti.ee portaali.

Samm 1

Välja antud kutsetunnistust saab taastõendada:

kui selle aegumisest ei ole möödas rohkem kui 1 aasta ning töötatakse juuksurina (pidev staaž 5 aastat) Juhendi leiad sellelt lehelt
NB! juuksur1= juuksur, tase 4

Samm 2

Tee taotlus

ja lisa vajalikud dokumendid. Juhendi leiad sellelt lehelt. Taotluse saad täita SIIN

Samm 3

Oota kinnitust.

Dokumentide vastu võtmise kohta tuleb eraldi kinnitusmeil, nende läbi vaatamiseks kulub paar nädalat.


Kutse juuksur, tase 4, osakutse barber,
tase 4 ja juuksur, tase 5 taastõendamise
eeltingimused:
  1. eelneva kutsetunnistuse kehtivusaja lõpust ei tohi olla möödas rohkem kui 1 aasta;
  2. töökogemus juuksurina vähemalt 5 aastat;
  3. osalemine erialastel täienduskoolitustel.
Kutsete juuksur, tase 4, osakutse barber,
tase 4 ja juuksur, tase 5 taastõendamiseks
esitatavad dokumendid:
  1. vormikohane taotlus;
  2. eelneva kutsetunnistuse number (selle saab lisada taotluses ning infot välja antud tunnistuste kohta leiab siit https://www.kutseregister.ee/kutsed;
  3. erialas(t)e koolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopia(d) ehk tõestus selle kohta, et olete tegevjuuksur; on vaja tõestada töötamine juuksurina ning arendustegevus. Kui eelnimetatud dokumente pole võimalik esitada sobivad ka muud dokumendid/kinnitused, mis tegevust tõendavad. Aktiivse juuksurina tegutsemise alla ei kuulu kodus mitteametlikult teenuse pakkumine.
  4. tööalase tegevuse kirjeldus: Juhend;
  5. tööandja soovitus/iseloomustus, vabas vormis kinnitus salongis töötamise kohta. Kui olete ise tööandja, siis piisab kui ära märkida tööandjaks hakkamise aeg ja salongi nimi ning aadress; Kui see on punkti 3 dokument, siis ei ole vaja seda teist korda esitada.
  6. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. Makse summas 130 eur tuleb teha Juuksurite Ühenduse kontole EE817700771004721054 märkides selgitusse “kutse taastõendamine ja nimi). Arve esitatakse peale makse laekumist. Enne makse laekumist dokumente menetlema ei hakata.

Dokumendid (3,4,5,6) tuleb saata aadressile info@juuksuriteuhendus.ee Dokument 1 ehk taotlus koos tunnistuse numbriga jõuab meieni peale vormi täitmist. Dokumendid võivad olla pildifailid.

Taotlust hakatakse menetlema, kui kõik dokumendid on laekunud