Kutse andmine

Juuksur, tase 4 kutseeksami kohta saad lugeda siit: https://juuksuriteuhendus.ee/hindamisjuhend-juuksur-tase-4-2022/

Osakute barber, tase 4 kutseeksami kohta saad lugeda siit: https://juuksuriteuhendus.ee/barber-eksam/

Meisterjuuksur, tase 5 kutseeksami kohta saad lugeda siit: https://juuksuriteuhendus.ee/kutse-andmine/juuksur-tase-5/

Juuksur, tase 4 ja osakutse barber, tase 4 kutseeksamile saab tulla igaüks, kes on lõpetanud vastava algõppe koolituse. See tähendab, et ei pea olema kutsekooli lõpetanud, sobib ka erakool ja individuaalõpe.

Meisterjuuksuri eksamile pääseb ainult juuksur, kellel on staaži vähemalt 8 aastat või on läbinud vastava koolituse (ka siin on tööstaaži nõue, mis hetkel on 2 aastat, aga võib muutuda 2024) 

Kutsekoolide lõpetajate kutseeksami eest maksab riik. Kui eksam ebaõnnestub, siis järeleksam on tasuline.

Eraõppe läbinutele maksab juuksur, tase 4 ja meisterjuuksur, tase 5 kutseeksam 242.00 EUR ning barberi eksam 176.00 EUR

Hinna moodustavad nii organisatoorne kulu, sõidu- ja majutuskulud kui hindajate töötasu ja eksami arendustöö. Barberi hind on odavam põhjusel, et tegemist on ainult praktilise eksamiga, teistel juhtudel on tegemist kombineeritud eksamitega. 

Juuksurite kutsetunnistused kehtivad 10 aastat. Kui aeg hakkab lõppema, saadab Kutsekoda läbi eesti.ee sellekohase teavituse.

Juuksurite Ühendus on kutse andja alates 11.2017. Varasemalt välja antud tunnistuse kehtivuse aja kohta oskab infot anda varasem kutseandaja, kelle nimi on ära toodud kutsetunnistusel.

Kutse taastõendamine on pm eksam, kuid selle eesmärgiks pole hinnata praktilisi oskusi vaid tegutsemist juuksurina. Dokumente hindavad määratud hindajad.

Kutse taastõendamisest saad täpsemalt lugeda siit: https://juuksuriteuhendus.ee/taastoendamine/

Tunnistus võetakse hindamisele ainult juhul, kui selle esitab tegevjuuksur. Neil, kes juuksurina ei tööta, pole võimalik kutsetunnistust pikendada.

Kutse taastõendamine on tasuline 130 EUR. Hinna moodustab organisatoorne kulu kui ka hindajate töötasu. Kõik dokumendid vaadatakse  üle ja kontrollitakse nende õigsust. Vajadusel palutakse saata lisadokumente.

Saab ka ilma praktilise eksamita.

Piisava tööstaaži olemasolul saab kutsetunnistust taotleda VÕTA abil https://juuksuriteuhendus.ee/vota/

See kehtib ainult nende kutsete puhul:

  • juuksur, tase 4
  • osakutse barber, tase 4

Juuksur, tase 4 on juuksurite esmane kutsetase, mille saab peale kutseeksami sooritamist. Kui sul on kutsetunnistusel näiteks märge juuksu I, siis see on sama, mis juuksur, tase 4

Osakutse barber, tase 4 on mõeldud neile, kes töötavad barbarshopis või soovivad seal tööle asuda. 

Meisterjuuksur, tase 5 kutsetunnistus on juuksurite taseme tõstmise tunnistus, mille saab peale vastava kutseeksami sooritamist. Seda taset pole võimalik taotleda VÕTA abil nagu juuksur, tase 4 ja osakutse barber, tase 4 kutsetunnistust.

Kõik kutsetunnistused antakse välja 10 aastaks. Kui peale seda enam juuksurina ei töötata või ei ole peale kooli lõpetamist seda tööd tehtud, siis tunnistust ei pikendata

Kutsetunnistuse pikendamiseks esitatavad dokumendid võivad olla välja antud ka välisriigis.

Tunnistuse vastavust aitab määratleda https://harno.ee/enicnaric 

Kui leht tundub liialt keerukas, siis kirjuta neile.

Samuti on võimalik kohalikku kutsetunnistust taotleda VÕTA abil https://juuksuriteuhendus.ee/vota/

Kutsetunnistus on kvaliteedimärk ning selleks, et eraldada terad sõkaldest, on oluline omada tunnistust, mis on tunnustatud Kutsekoja poolt. Kutseeksamil on hindajateks oma ala parimad kutsetunnistusega edukad juuksurid.

Täna veel riik ei nõua juuksurina töötamisel kutsetunnistus, kuid on ainult aja küsimus, millal selline nõue tuleb, sest tegemist on isikuteenustega. Tarbijaametile on juba laekunud piisavalt kaebusi nö isehakanud juuksurite kohta ja sina ei taha ju olla üks nendest.

Kui sa ei saanud oma küsimusele vastust, siis kirjuta: