Juuksur, Tase 4

Samm 1

Taotlus

Kutsekoda ja kutse andja saavad koolilt sinu andmed, kui sul puuduvad õppevõlgnevused

Samm 2 (etapp 1)

Koosta veebiportfoolio

Õpimapi osad on:
Habeme ja vuntside lõikamine ja kujundamine
Püsiloki tegemine
Soengu kujundamine (osaline tõendamine)
Digiportfoolio näidis pdf
Veebiportfoolio näidis veebileht

Samm 3 (etapp 2)

Teooriaeksam

Digitaalne teooriaeksam. Sisaldab nii kodulehel olevaid harjutusküsimusi kui situatsiooni lahendamise küsimusi.…
Kordamisküsimused leiad SIIT

Samm 3 (etapp 3)

Praktiline eksam

Eksamitöö on tavaline salongiteenus. Eksamil hinnatakse valmisolekut töötamaks juuksurina.
Eksami juhendi leiad SIIT

Samm 4

Tulemused

Hindamiskomisjon, mis koosneb hindajaks olemise kriteeriumitele vastavatest töötavatest juuksuritest, teeb kutsekomisjonile ettepaneku kutse andmise või mitte andmise kohta. See võtab aega 2-3 päeva
Loe tulemuste teatamisest SIIT

OLULISED VIITED JA VAJALIKUD DOKUMENDID EKSAMIL OSALEMISEKS

KOOLDIGITAALNE TEOORIAEKSAM
ALGUS: 10:00
PRAKTILINE EKSAM
ALGUS: 10:00
Tallinna THKE, 23.01.23N, 02.02.23 ja R, 03.02.2023
Kuressaare AmetikoolE, 29.05.23T, 6.06.23
Pärnumaa kutsehariduskeskusE, 29.05.23E, 12.06.23
Ida-Virumaa KutsehariduskeskusE, 29.05.23T,13.06.23
Tartu VOCOE, 29.05.23N, 8.06.23

Õpimapid/portfooliod tuleb esitada hiljemalt kaks nädalat enne praktilist eksamit. info@juuksuriteuhendus.ee


Kutse taotlemine:

Esmakordset kutset saavad taotleda kõik soovijad olenemata koolist, kus õpe läbiti. Kutsekoolide õpilased registreerib eksamile ja tasub selle eest kool*, eraõppe läbinud teevad taotluse sellel lehel ja tasuvad personaalselt. Väljast poolt kooli ehk töömaailma esindajatel tuleb täita taotlus. Järeleksam on kõigile tasuline.

*Koolid registreeriva eksami www.kutsekoda.ee kaudu vähemalt 2 kuud enne eksami toimumise aega.

Eksam koosneb 3 etapist ning on vajalik juhendaja kinnitus õpimapi/eportfoolio kinnitamiseks.

Väljast poolt kutsekoole ehk töömaailma kutseeksamit korraldame üks kord aastas kui soovijaid on vähemalt 4. Juhul, kui töömaailma eksamit soovib teha grupp, kus on 4 või rohkem liiget, korraldame eksami erandkorras. Kutsekoolide eksamitele töömaailma esindajaid ei lisata.

Kutsetunnistuse aegumise puhul vaata teemat “taastõendamine”

Töötav juuksur, staaži rohkem kui 5 aastat, saab endale kutsetunnistuse taotleda VÕTA abil. Vaata teemat “VÕTA”

Juuksur, kes soovib kutsetaset tõsta, leiab info juuksur, tase 5 lehelt.SALVESTUS: INFOPÄEV 16.05.2022

*Töömaiilma eksam toimub 1 kord aastas oktoobri kuus*Koolid registreeriva eksami www. kutsekoda.ee kaudu vähemalt 2 kuud enne eksami toimumise aega.

HINDAMISKOMISJONIDE ESIMEHEDHINDAJAD
Kaja Seppel. Kutse: juuksur, tase 5Eneli Rrannik. Kutse: juuksur, tase 5
Triin Veisman. Kutse: juuksur, tase 5Jaanika Piiskoppel. Kutse: juuksur, tase 5
Iris Karu. Kutse: juuksur, tase 5
Keete Viira. Kutse: juuksur, tase 5
Meelika Eensoo. Kutse: juuksur, tase 5
Nataly Nikolajeva. Kutse: juuksur, tase 5
Risto Pillaroo. Kutse: juuksur, tase 5
Triin Rist. Kutse: juuksur, tase 5

PODCAST KUTSEEKSAMI TEEMADEL:

Kuula kindlasti ka kutseeksami teemalist podcasti!Soovid täpsustada või küsida nõu, siis kirjuta info@juuksuriteuhendus.ee või võta ühendust all pool oleva vormi kaudu

Võta Ühendusega ühendust

Kirjuta siia oma küsimus või sõnum


Kutse andja: Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus

*Tegemist on antud kooli koolilõpetajate eksamiga.


Eksami ajakava:

9.50 Komisjoni tutvustus ja sissejuhatus

10.00 – 12.30 (13.00)  Meestöö

12.30(13.00) – 13.30 Lõuna

13.30 (14.00) – 18.30* Naistöö

*Eksami lõpp sõltub eksamitööga alustamise ajast ning võimalikest ajapikendustest eksami ajal. Kokkuleppel (sooritajate ettepanekul) on võimalik ajakava muuta


1Juuksuri kutsete kutsekomisjon 01.05.22
1.1Kertti ViruKutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus MTÜkutsekomisjoni esimees
1.2Kaja SeppelKaja Seppel koolitused HAIR & EDUCATION OÜkutsekomisjoni aseesimees
1.3Helena LõhmusSalonplus Baltic OÜkutsekomisjoni liige
1.4Jane KallionHaridus- ja Teadusministeeriumkutsekomisjoni liige
1.5Kersti SuveRevaalia Salong OÜkutsekomisjoni liige
1.6Leili LiinakTallinna Tööstushariduskeskuskutsekomisjoni liige
1.7Liina HeckLofty OÜkutsekomisjoni liige