Samm 1

Taotlus

Kutsekoda ja kutse andja saavad koolilt sinu andmed, kui sul puuduvad õppevõlgnevused

Samm 2 (etapp 1)

Koosta veebiportfoolio

Õpimapi osad on:
Habeme ja vuntside lõikamine ja kujundamine
Püsiloki tegemine
Soengu kujundamine (osaline tõendamine)
Digiportfoolio näidis pdf
Veebiportfoolio näidis veebileht

Samm 3 (etapp 2)

Teooriaeksam

Digitaalne teooriaeksam. Sisaldab nii kodulehel olevaid harjutusküsimusi kui situatsiooni lahendamise küsimusi.…
Kordamisküsimused leiad SIIT

Samm 3 (etapp 3)

Praktiline eksam

Eksamitöö on tavaline salongiteenus. Eksamil hinnatakse valmisolekut töötamaks juuksurina.
Eksami juhendi leiad SIIT

Samm 4

Tulemused

Hindamiskomisjon, mis koosneb hindajaks olemise kriteeriumitele vastavatest töötavatest juuksuritest, teeb kutsekomisjonile ettepaneku kutse andmise või mitte andmise kohta. See võtab aega 2-3 päeva
Loe tulemuste teatamisest SIIT

OLULISED VIITED JA VAJALIKUD DOKUMENDID EKSAMIL OSALEMISEKS

KOOLDIGITAALNE TEOORIAEKSAM
ALGUS: 10:00
PRAKTILINE EKSAM
ALGUS: 10:00
Tallinna THKE, 29.01.2024E-T, 5-6.02.2024
Kuressaare Ametikool
Pärnumaa kutsehariduskeskusT, 21.05.24K, 05.06.24
Ida-Virumaa KutsehariduskeskusT, 21.05.24E-T, 3-4.06
Tartu VOCOT, 21.05.24K-N, 5-6.06.24
Töömaailma eksam, järeleksam06.05.24
Registreerimine kuni 06.04.24

Õpimapid/portfooliod tuleb esitada hiljemalt kaks nädalat enne praktilist eksamit. info@juuksuriteuhendus.ee


Kutse taotlemine:

Esmakordset kutset saavad taotleda kõik soovijad olenemata koolist, kus õpe läbiti. Kutsekoolide õpilased registreerib eksamile ja tasub selle eest kool*, eraõppe läbinud teevad taotluse sellel lehel ja tasuvad personaalselt. Väljast poolt kooli ehk töömaailma esindajatel tuleb täita taotlus. Järeleksam on kõigile tasuline.

*Koolid registreeriva eksami www.kutsekoda.ee kaudu vähemalt 2 kuud enne eksami toimumise aega.

Eksam koosneb 3 etapist ning on vajalik juhendaja kinnitus õpimapi/eportfoolio kinnitamiseks.

Väljast poolt kutsekoole ehk töömaailma kutseeksamit korraldame üks kord aastas kui soovijaid on vähemalt 4. Juhul, kui töömaailma eksamit soovib teha grupp, kus on 4 või rohkem liiget, korraldame eksami erandkorras. Kutsekoolide eksamitele töömaailma esindajaid ei lisata.

Kutsetunnistuse aegumise puhul vaata teemat “taastõendamine”

Töötav juuksur, staaži rohkem kui 5 aastat, saab endale kutsetunnistuse taotleda VÕTA abil. Vaata teemat “VÕTA”

Juuksur, kes soovib kutsetaset tõsta, leiab info juuksur, tase 5 lehelt.SALVESTUS: INFOPÄEV 16.05.2022

*Töömaiilma eksam toimub 1 kord aastas oktoobri kuus*Koolid registreeriva eksami www. kutsekoda.ee kaudu vähemalt 2 kuud enne eksami toimumise aega.

HINDAMISKOMISJONIDE ESIMEHEDHINDAJAD
Kaja Seppel. Kutse: meisterjuuksur, tase 5Eneli Rrannik. Kutse: meisterjuuksur, tase 5
Triin Veisman. Kutse: meisterjuuksur, tase 5Jaanika Piiskoppel. Kutse: meisterjuuksur, tase 5
Iris Karu. Kutse: meisterjuuksur, tase 5
Keete Viira. Kutse: meisterjuuksur, tase 5
Meelika Eensoo. Kutse: meisterjuuksur, tase 5
Nataly Nikolajeva. Kutse: meisterjuuksur, tase 5
Risto Pillaroo. Kutse: meisterjuuksur, tase 5
Triin Rist. Kutse: meisterjuuksur, tase 5

PODCAST KUTSEEKSAMI TEEMADEL:

Kuula kindlasti ka kutseeksami teemalist podcasti!Soovid täpsustada või küsida nõu, siis kirjuta info@juuksuriteuhendus.ee või võta ühendust all pool oleva vormi kaudu

Võta Ühendusega ühendust

Kirjuta siia oma küsimus või sõnum


Kutse andja: Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus

*Tegemist on antud kooli koolilõpetajate eksamiga.1Juuksuri kutsete kutsekomisjon
1.1Kertti ViruKutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus MTÜkutsekomisjoni esimees
1.2Kaja SeppelKaja Seppel koolitused HAIR & EDUCATION OÜkutsekomisjoni aseesimees
1.3Helena LõhmusSalonplus Baltic OÜkutsekomisjoni liige
1.4Kersti SuveRevaalia Salong OÜkutsekomisjoni liige
1.5Anneli PaatID Colorkutsekomisjoni liige
1.6Liina HeckLofty OÜkutsekomisjoni liige