Töömaailma eksam toimub 1 kord aastas oktoobri kuus. Koolidel või gruppidel on võimalik tellida kutseeksam eraviisiliselt tingimusel, et osalejaid on vähemalt neli. Lisainfo: info@juuksuriteuhendus.ee

Samm 1

Taotlus

Taotlusega edastada oma andmed ja soovi teha kutseeksamit kutse andjale. Taotluse saad teha SIIN
Järgmisi samme ja etappe saab läbima hakata siis, kui kutseandjale on laekunud eksamil osalemise tasu. Lisainfo taotluses.

Samm 2 (etapp 1)

Koosta digimapp ja lisa juhendaja kinnitus

Õpimapis esitletakse oskusi, mida eksamil ei esitleta. Juhendaja kinnitab, et tööd on kutse taotleja poolt tehtud. Kui selgub, et tegemist on plagiaadiga, siis on kutse andjal õigus kutsetunnistus tühistada.
Õpimapi osad on:
Habeme ja vuntside lõikamine ja kujundamine
Püsiloki tegemine
Soengu kujundamine (osaline tõendamine)
Digimapi näidis pdf
Digimapi näidis veebileht
Vaata ka eksam/hindamisjuhend

Samm 3 (etapp 2)

Teooriaeksam

Digitaalne teooriaeksam. Sisaldab nii kodulehel olevaid harjutusküsimusi kui situatsiooni lahendamise küsimusi.…
Kordamisküsimused leiad SIIT

Samm 3 (etapp 3)

Praktiline eksam

Eksamitöö on tavaline salongiteenus. Eksamil hinnatakse valmisolekut töötamaks juuksurina.
Eksami juhendi leiad SIIT

1/1/2019

Samm 4

Hindamiskomisjon, mis koosneb hindajaks olemise kriteeriumitele vastavatest töötavatest juuksuritest, teeb kutsekomisjonile ettepaneku kutse andmise või mitte andmise kohta. See võtab aega 2-3 päeva ning otsus saadetakse taotluses märgitud e-mailile. Positiivse otsuse korral ja kui soovitakse pabertunnistust, saadetakse see taotluses märgitud aadressile
Loe tulemuste teatamisest SIIT

Kutse taotlemine:

Esmakordset kutset saavad taotleda kõik soovijad olenemata koolist, kus õpe läbiti. Kutsekoolide õpilased registreerib eksamile ja tasub selle eest kool*, eraõppe läbinud teevad taotluse sellel lehel ja tasuvad personaalselt. Väljast poolt kooli ehk töömaailma esindajatel tuleb täita taotlus. Järeleksam on kõigile tasuline.

*Koolid registreeriva eksami www.kutsekoda.ee kaudu vähemalt 2 kuud enne eksami toimumise aega.

Eksam koosneb 3 etapist ning on vajalik juhendaja kinnitus õpimapi/eportfoolio kinnitamiseks.

Väljast poolt kutsekoole ehk töömaailma kutseeksamit korraldame üks kord aastas kui soovijaid on vähemalt 4. Juhul, kui töömaailma eksamit soovib teha grupp, kus on 4 või rohkem liiget, korraldame eksami erandkorras. Kutsekoolide eksamitele töömaailma esindajaid ei lisata.

Kutsetunnistuse aegumise puhul vaata teemat “taastõendamine”

Töötav juuksur, staaži rohkem kui 5 aastat, saab endale kutsetunnistuse taotleda VÕTA abil. Vaata teemat “VÕTA”

Juuksur, kes soovib kutsetaset tõsta, leiab info juuksur, tase 5 lehelt.

SALVESTUS: INFOPÄEV 16.05.2022

PODCAST KUTSEEKSAMI TEEMADEL:

Soovid täpsustada või küsida nõu, siis kirjuta info@juuksuriteuhendus.ee või võta ühendust all pool oleva vormi kaudu

Võta Ühendusega ühendust

Kirjuta siia oma küsimus või sõnum