Uuriti, millised on isikuteenuste tööjõu- ja oskuste vajadused aastani 2027

OSKA uuringus analüüsiti isikuteenuste tööjõu- ja oskuste vajadust aastani 2027 ning esitati ettepanekud kitsaskohtade leevendamiseks.

Isikuteenused hõlmavad juuksuri-, näo- ja kehahoolduse, kosmeetiku-, solaariumi-, küüne-, ripsme- ja kulmutehniku teenuseid, aga ka spaade ja massaažisalongide tegevust. Isikuteenuste valdkonnas töötab u 8000 inimest, kellest u 70% pakub ilu-, sh juuksuriteenuseid.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitustes.

OSKA tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringud aitavad teha tarku karjäärivalikuid ning kujundada tulevikku vaatavat töö- ja hariduspoliitikat.

OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Puuduliku väljaõppega iluteenindajate oskamatu tegevus võib olla ohuks kliendi tervisele. Iluteenuseid osutavad ka töötajad, kellel ei ole piisavalt teadmisi hügieenist ja inimese füsioloogiast, selgub OSKA isikuteenuste uuringust.

OSKA analüütiku Mare Uiboupini sõnul ei nõuta isikuteenindajatelt oskuste ja teadmiste tõendamist. „Teenust saab pakkuda igaüks, kes näiteks on läbinud mõne lühikese koolituse. Lühikoolitustel osalemine ei pruugi aga olla piisav ning alati tuleks eelnevalt tutvuda koolitaja tausta, õppekava ja õppetingimustega. Erialane kutseõpe annab põhjalikud teadmised ja oskused ohutu teenuse pakkumiseks“, ütles Uiboupin.

Uuringu järgi tuleb isikuteenindajatel enam tähelepanu pöörata toodete ja koostisainete mõju tundmisele, hügieeninõuete järgimisele ning isikukaitsevahendite ja keemiliste ainete õigele kasutamisele.

Isikuteenindust õpitakse rohkem, kui on erialaseid töövõimalusi. Enam õpitakse juuksuriks, kosmeetikuks, spaateenindajaks ja küünetehnikuks. Isikuteenindajatel tuleb tihti olla endale ise tööandjaks ning see eeldab ka investeeringuid tööks vajalikesse seadmetesse ja toodetesse. Selleks ei pruugi kooli lõpetajad aga kohe valmis olla.

Väljavõte olulisematest tulemustest

Isikuteenindajate hõive aastani 2027 oluliselt ei muutu

• Isikuteenuste valdkond vajab umbes 100 uut töötajat aastas.

• Töökohti tekib juurde massööridele ja mõnevõrra ka küünetehnikutele.

Juuksurite, kosmeetikute ja spaateenindajate hõive jääb lähiaastatel samaks. Isikuteenindust õpitakse rohkem, kui on erialaseid töövõimalusi

• Enam õpitakse juuksuriks, kosmeetikuks, spaateenindajaks ja küünetehnikuks.

• Massööriks õppijate arv vastab tuleviku töövõimalustele.

• Paljudel isikuteenuste pakkujatel tuleb olla endale tööandjaks ning ettevõtlusega alustamine eeldab ka investeeringuid tööks vajalikesse seadmetesse ja toodetesse.

o Kooli lõpetajad ei ole tihti valmis ise kohe ettevõtlusega alustama. Kõigil isikuteenindajatel ei ole piisavalt erialaseid teadmisi ja oskusi

• Puuduliku väljaõppega teenusepakkujate oskamatu tegevus võib olla ohuks kliendi tervisele.

o Teenust pakuvad ka isikuteenindajad, kellel puuduvad vajalikud baasteadmised hügieenist, anatoomiast, füsioloogiast jmt.

o Kvalifikatsiooninõuete kehtestamist võiks kaaluda osadele isikuteenuste pakkujatele, nt kosmeetikutele.

• Isikuteenuste koolituste kvaliteet on ebaühtlane.

o Lühikoolitused ei pruugi anda piisavaid teadmisi ja oskusi ohutu teenuse pakkumiseks.

• Kutseõppe läbimine annab põhjaliku väljaõppe ohutu teenuse osutamiseks.

• Isikuteenindajatel tuleb enam tähelepanu pöörata toodete ja koostisainete mõju tundmisele, hügieeninõuete järgimisele ning isikukaitsevahendite ja keemiliste ainete õigele kasutamisele.

• Töös tulevad kasuks ettevõtlus- ja finantsoskused.

Uuringut tutvustava ettekande slaidid

Vaata ka uuringu tutvustust:

Veel sarnaseid postitusi

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.