|

Õpime viirusega koos elama – väljavõte Tööinspektsiooni ettekandest+ettekanne

Tööandja, kelle alluvad puutuvad oma töös kokku klientide, patsientide või muud moodi paljude inimestega, on kohustatud rakendama ennetavaid meetmeid ja ühe ennetusmeetmena võib tööandja ette näha ka vaktsineerimise. Milliseid meetmeid rakendatakse, tuleb igale töötajale teatavaks teha. Kui kliendilt nõutakse tõendi/passi esitamist, siis ei saa samasse ruumi saata töötajat, kellel see tõend puudub.