DOKUMENDIABI

Töökeskkonnajuhend


Ametijuhend

Lae alla wordi dokument


Tööleping

Lae alla wordi dokument


Töökorralduse reeglid

Lae alla wordi dokument


Töövõtuleping FIE-ga

Lae alla wordi dokument


Töövõtuleping füüsilise isikuga

Lae alla wordi dokument


Töövõtuleping juriidilise isikuga, kes 0n käibemaksukohustuslane

Lae alla wordi dokument


Töövõtuleping juriidilise isikuga, kes ei ole käibemaksukohustuslane

Lae alla wordi dokument


Hoiatus

Lae alla wordi dokument


Töölepingu ülesütlemisavaldus

Lae alla wordi dokument


Puhkuseavaldus

Lae alla wordi dokument


Varalise materiaalse vastutuse leping

Lae alla wordi dokument


Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt

Lae alla wordi dokument


Teenuse garantiikiri

Edasiste vaidluste vältimiseks on otstarbekas probleem (juuste seisund ja võimalik  tagajärg), nii palju, kui see on võimalik, täpsemalt lahti kirjutada.

Teiseks, kui klient suudab siiski tõendada, et nõuetele mittevastava teenuse põhjuseks oli midagi muud (valed vahendid, töövõtted vms), kui oli märgitud hoiatuses, jääb õigus ikkagi kliendile.

Lae alla wordi dokument